Friday, May 21, 2010

Persidangan Homeopathy di Warsaw - Prof Nik Omar , V/ President IHML
Warsaw, Poland: 45 buah negara mengambil bahagian dalam Persidangan Homeopathy Peringkat Antarabangsa. Malaysia diwakili oleh Prof Dr Nik Omar, yang juga merupakan Vice President International Homeopathic medical league - LHMI. Dr Nik Omar tidak asing lagi dikalngan doktor-doktor homeopati peringkat antarabangsa kerana sumbangan-sumabgan beliau amat besar dalam perkembangan homeopati dunia.
Anda boleh baca sumbangan beliau dalam http://nikomar.xaper.com atau goggle saja " prof dr nik omar"

No comments: