Tuesday, September 21, 2010

Congress AHML at Lahore, Pakistan 1990


Kuala Lumpur: Malaysia menghantar 5 orang delegasi ke Persidangan Perubatan Homeopathy Asia @ Asian Homeopathic Medical League annual congress di Lahore Pakistan. Mereka terdiri dari Presiden Persatuan pengamal Perubatan Homeopathy Berdaftar Malaysia - MRHP Malaysia iaitu Prof Dr Nik Omar, Dr Hajjah Faridah, Dr Alaniah Mohd Zain, Wan Mohamed Ibrahim dan Nik Kamil Nik Daud.

Pada Persidangan tersebut Prof Dr Nik Omar telah dilantik sebagai Senior Vice President Asian Homeopathic Medical League.

No comments: