Friday, August 14, 2009

Bekam Sunnah Rasulullah sawBekam hendaklah diletakkan dibawah Perundangan Islam, sebab Bekam Cara rasululullah saw, bukanlah milik orang-orang Barat.
Bekam Ini cara Nabi - Bekam Sebahagian Amalan Nabi, Bekam Jangan cuba dipengaruhi oleh orang-orang berfikiran Barat atau Yahudi.
Orang-orang barat akan melebalkan bekam sebagai tidak sempurna

BEKAM ADALAH SUNNAH RASUL, dana CARA AMALAN ISLAM.

jangan diusik bekam Cara Islam. Hanya orang kafir akan menyusahkan amalan orang Islam !!

No comments: