Friday, October 28, 2011

Bersetubuh Dengan Haiwan

Melakukan Seks Dengan Binatang.

Diriwayatkan dari Jabir bin Zaid bahawa ia berkata: " Barang siapa bersetubuh dengan haiwan, harus ia di hadd.

Di riyawatkan dari Ali bahawa berkata: Jika yang setubuh dengan haiwan itu, orang muhshan ( yang ada isteri atau suami ) hukumnya, maka harus di rejam.

Sabda Rasulullah saw yang maksudnya, " Barang siapa berhubung kelamin dengan haiwan, maka bunuhlah ia dan bunuhlah pula haiwan itu"

Hadith dari Ahmad, Abu daud dan Tarmizi.

No comments: