Friday, November 18, 2011

Fatwa Kegunaan Alkohol

Majlis Fatwa Kebangsaan: Koleksi Fatwa Berkaitan Alkohol Dalam Makanan Dll
Written by zain-ys
Thursday, 02 June 2011 09:00Isikandungan fatwa berkaitan alkohol dalam makanan dan lain-lain:
1. Alkohol Menurut Pandangan Islam
2. Alkohol Sebagai Penstabil Minuman Ringan
3. Fatwa Berkaitan Etil Alkohol Dalam Makanan
4. Penggunaan Alkohol Semasa Solat
5. Ubat yang mengandungi alkohol.

Fatwa 1:

Alkohol Menurut Pandangan Islam

Keputusan:
Tapai ubiMuzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-7 yang bersidang pada 11 - 12 April 1984 telah membincangkan Alkohol Menurut Pandangan Islam. Muzakarah telah memutuskan bahawa:

Setiap minuman arak mengandungi alkohol. Bukan semua alkohol itu mengandungi arak. Alkohol dari proses pembuatan arak hukumnya haram dan najis, tetapi alkohol yang dibuat bukan melalui proses pembuatan arak hukumnya tidak najis tetapi haram diminum.
Minuman ringan yang dibuat sama caranya dengan membuat arak sama ada mengandungi sedikit alkohol atau alkoholnya disuling adalah haram diminum.

Minuman ringan yang dibuat bukan dijadikan arak atau bahan yang mabuk dan tidak sama caranya dengan proses arak adalah halal.
Tapai halal dimakan.

Alkohol yang terjadi sampingan dalam proses pembuatan makanan tidak najis dan boleh dimakan.
Ubat-ubatan dan pewangi yang ada kandungan alkohol adalah harus dan dimaafkan.

Keputusan (English):
Alcohol From Islamic Point of View
Decision:
The 7th Muzakarah (Conference) of the Fatwa Committee of the National Council for Islamic Religious Affairs Malaysia held on 11th -12th April 1984 has discussed alcohol from Islamic point of view. The Committee has decided that:
1. All liquor contains alcohol, but not all alcohol is liquor. Alcohol produced from liquor process is regarded as najis (ritually impure) but not alcohol produced from other than liquor process. Both types however are prohibited to be consumed.
2. Soft drink produced in the same way of liquor production and contains either little amount of alcohol or the alcohol has been distilled is prohibited to be consumed
3. Soft drink produced not to become liquor or intoxicants item and produced not in the same process of liquor is lawful
4. Tapai (fermented rice) is lawful to be eaten
5. Alcohol produced as by product in food process is not najis and can be consumed
6. Medicines and fragrances containing alcohol are lawful

Sumber: http://www.e-fatwa.gov.my/fatwa-kebangsaan/alkohol-menurut-pandangan-islam


Fatwa 2:

Alkohol Sebagai Penstabil Minuman Ringan

Keputusan:
Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-22 yang bersidang pada 24 Nov 1988 telah membincangkan Alkohol Sebagai Penstabil Minuman Ringan. Muzakarah telah memutuskan bahawa kordial yang mengandungi bahan citarasa(flavour) yang dimasukkan alkohol untuk tujuan penstabilan adalah harus (boleh) digunakan untuk tujuan minuman sekiranya:
Alkohol itu bukan dihasilkan dari proses pembuatan arak.
Bahawa kuantiti alkohol dalam citarasa (flavour) itu adalah sedikit iaitu tidak memabukkan.

Keputusan (English):
Alcohol As Soft Drink Stabilizer
Decision:
The 22nd Muzakarah (conference) of the Fatwa Committee National Council of Islamic Religious Affairs Malaysia held on 24th November 1988 has discussed alcohol as soft drink stabilizer. The Committee has decided that cordial containing flavor that has alcohol substance in it as stabilizer is lawful for the drinking purpose, if:
The alcohol is not produced from liquor production
The quantity of alcohol is minimal and it is not intoxicated

Sumber: http://www.e-fatwa.gov.my/fatwa-kebangsaan/alkohol-sebagai-penstabil-minuman-ringan

No comments: