Friday, November 18, 2011

Fatwa Alkohol Dalam Ubat HomeopathyFatwa 5

Ubat yang mengandungi alkohol

Lain-lain

Tarikh Keputusan: 21 Nov, 1986
Huraian Tajuk/Isu: Terdapat ubat homeopati yang mengandungi campuran 1/1000 alkohol.
Keputusan:
ubat-ubatan yang mengandungi kandungan alkohol yang sedikit adalah harus dan boleh dimaafkan.

Status Penwartaan: Tidak Diwartakan
Negeri: Pulau Pinang
Sumber: http://muamalat.islam.gov.my/fatwa-negeri/ubat-yang-mengandungi-alkohol-0

No comments: