Thursday, August 7, 2008

Bertaruh Nyawa Di Bumi Afghanistan


Dari Mingguan Famili 28 September 1988


Empat Doktor Sukarelawan Dari Malaysia

Bertaruh Nyawa Di Bumi Afghanistan


Kuala Lumpur: Empat sukarelawan Homeopati dari Persatuan Pengamal Homeopathy Berdaftar Malaysia selamat kemabli ketanah air setelah memberi khidmat sukarelawan di khemah-khemah pelarian Afghanistan di sepanjang sempadan Pakistan.


Mereka terdiri dari Dr Nik Omar bin Nik Daud, President Persatuan MRHP, Dr Mohamed Ali Hamzah, Setiusaha Agong Persatuan MRHP, Dr Mohd Hairuddin dan Dr Suhaimi Yusof. Ke empat sukarelawan ini telah kembali ke Malaysia setel;ah memberi perkhidmatan sukarela selama 2 bulan disana.


Sewaktu disana mereka telah membantu merawat para pesakit yang luka akibat peperangan di Afghanistan. Ditanya apa yang boleh dibawa balik, President MRHP Dr Nik Omar hanya berkata, " Kalau boleh saya namakan ole-ole hanyalah salam dari 3.5 juta Mujahiddin di khemah-khemah pelarian yang sekarang amat memerlukan simpati dari masyarakat seluruh dunia, atas peri kemanusiaan,"


Petikan dari Akhbar: Mingguan Famili 28 Sept 1988

No comments: