Monday, March 2, 2009

Pengurus Homeopathy Shah Alam Dr Nik Fairuz HakimNik Fairuz sedang mengajar kepada pelajar-pelajar di Fakulti Perubatan Homeopathy Malaysia.
Pelajar dari Morocco adalah salah seorang murid Nik Fairuz Hakim. Foto Dr Seghal menerima sijilPelajar dari Lebanon menerima Sijil Akupunktur dari Dr Nik Fairuz HakimMenghadiri Kongres Homeopathy di Singapore 2006Melatih pelajar-pelajar bekam di FAHOM Kelantan


Mengenali Siapa Doktor Nik Fairuz Hakim.

Nik Fairuz Hakim adalah anak ke 3 Prof Dr Nik Omar yang kini menjadi pemimpin pelapis di Fakulti Perubatan Homeopathy Malaysia. Beliau salah seorang pengerak utama aktiviti Homeopathy dan akupunktur di kalangan orang-orang Melayu di Malaysia.

* Memeplajari sistem perubatan homeopathy di Fakulti Homeopathy dan lulus Diploma Homeopathy pada thaun 1998
* 1998 - telah menjalani latihan amali di South Colombo Government Hospital di Sri Lanka.
* 1998 - membuat latihan di hospital homeopathy di Gujeranwala, Pakistan.
* 1999 - membuat latihan di Hospital Homeopathy di Mumbai, India
* Tahun 2000 lulus BHMS di Fakulti yang sama
* Tahun 2002 - Dilantik Koodinator Congress Homeopathy antarabangsa di Kelantan.

* Tahun 2000 - 2008 bertugas housemanship di Hospital Homeopathy Dr Nik Omar di gelang Mas.
* Tahun 2000 - menulis buku Clinical Acupuncture & Moxibustion
* Tahun 2006 - menjadi Setiausaha 7th International Conference on Homeopathy di Malaysia
Tahun 2006 - menghadiri Asian Homeopathic Medical Congress di Dakka, Bangladesh
* Tahun 2004 - 2008 dilantik sebagai tenaga pengajar utama di Jabatan Pengajian Perubatan China.
* 2005 - dipilih sebagai salah seorang Ahmli Majlis Perastuan Pengamal Perubatan Homeopathy Berdaftar Malaysia.
* 2009 - Di Lantik Pengurus Piusat Perubatan Homeopathy Akupunktur di Shah Alam.

No comments: