Sunday, January 4, 2009

16 Strategi Jadikan Homeopathy Bertaraf Dunia

Fakulti Perubatan Homeopathy Malaysia16 Strategi Jadikan

Fakulti Perubatan Homeopati Malaysia

Bertaraf Dunia

Fakulti Perubatan Homeopati Malaysia yang terletak di Lot 122, Taman Universiti, Kampong Gelang Mas, Pasir Mas, Kelantan, menggarsikan 16 strategi dalam tempuh 10 tahun kearah matlamat menjadikan univeriti kolej itu bertaraf dunia.

Dalam melaksanakan strategi itu, Pengarahnya, Prof Dr Sir Nik Omar bin Haji Nik Daud, berkata adalah penting pegawai-pegawai Fahom disemua peringkat berkhidmat dengan cemerlang dalam tugas masing-masing secara berterusan.

Antara strategi yang akan diusahakan ialah:-

Membuka peluang pelajar mengikuti kursus homeopati sebanyak mungkin.

Memudahkan kemasukan pelajar ke kursus anjuran Fahom

Membuka peluang belajar kepada pelajar-pelajar luar negara

menambah bahan-bahan pembelajaran di kampus

Mendedahkan latihan amali kepada pelajar-pelajar perubatan kami sebanyak mungkin

Mengadakan lebih banyak research & development

Mengadakan kerjasa-sama yang lebih erat dengan universiti-universiti tempatan.

Memperbanyakan kursus-kursus jangka pendik dalam semua subjek perubatan komplementari atau alternatif seperti Kursus Bekam, Kursus Akupunktur, Kursus Homeopathy, Reflexology, Iridology, Aromatherapy, Hypnotism, dll

Membangunkan kosep Fakulti Perubatan Homeopati Malaysia sebagai univerisiti Elektronik dan mengukuhkan program keusahawanan dikalangan pelajar.

Menerbitkan lebih banyak risalah-risalah dan dokumen-dokumen tentang perubatan homeopati

Memperbanyakkan usaha memberi penerangan kepada orang ramai tentang kebaikan rawatan homeopati dan alternatif lainnya.

Mengemas kini pentadbiran Fahom agar ianya sejajar dengan kehendak semasa.

Mempertingkatkan martabat pelajar supaya lebih maju dan berdaya saing demi untuk masa depan homeopati.

Mengeluarkan doktor-doktor homeopati yang berkualti

Meningkatkan hubungan antarabangsa termasuk mengakan lebih banyak kerjasama dengan badan-badan homeopati antarabangsa.

Mengukuhkan program keusahawanan dengan melahirkan usahawan homeopati dari kalangan pelajar dan menjadikan universiti / kolej ini sebagai pusat kecemerlangan dan rujukan didalam bidang perubatan alternatif / komplementari, khusunya dalam perubatan homeopati dan akupunktur.

Melahirkan jutawan homeopati, dimasa-masa hadapan

Nota: Sungguhkan kini - FAHOM telah pun diiktiraf dan diakui oleh kebanyakkan negara-negara barat dalam keupayaan menjalankan perkembangan homeopati dirantau ini. Namun usaha membangun dan mengemas kini fakulti telah dan sedang dijalankan.

Sejak ditubuhkan pada thaun 1979, lebih dari 3000 orang pelajar-pelajar dari dalam dan luar negara telah pun tamat pengajian masing-masing dengan kolej ini, ini ternasuklah pelajar-pelajar dari Italy, Greece, Jordan, Palestine, Kuwait, Saudi Arabia, Pakistan, India, Sri Lanka, Burma, Thailand, Indonesia, Singapura, Brunei, dll

Lain-lain web menarik: http://drnikomar.tripod.com

Fakulti Perubatan Homeopathy Malaysia

No.122 Taman Universiti, Kg Gelang Mas, pasir Mas, Kelantan. tel: 019-9401915

No comments: