Sunday, January 4, 2009

Peluang Buat Ijazah Lanjutan Dalam Homeopathy

Peluang Buat Ijazah Lanjutan Homeopati

KOTA BHARU, Selasa -

Empat negara anggota Liga Homeopati Sedunia (LHMI) bersetuju menrima pelajar-pelajar lepasan Fakulti perubatan Homeopati malaysia membuat ijazah lanjutan dalam perbagai bidang perubatan homeopati.

Negara-negara tersebut ialah Brazil, Argentina, Italy dan India.

Menurut pengerusi Fakulti Perubatan Homeopati Malaysia, Dr Nik Omar Haji Nik Daud, ini adalah antara keputusan penting dipersidangan ke40 Kongres Homeopati antarabangsa di Lyon, Perancis dari 26 hingga 30 Mei lalu.

Perwakilan Malaysia seramai empat orang diketuai sendiri oleh Dr Nik Omar.

Ketua perwakilan Malaysia ini juga telah diberi kesempatan berucap ipersidangan itu yang dihadiri oleh kira-kira 500 doktor homeopati dari seluruh dunia.

Petikan: Berita Harian 12 Jun 1985

No comments: