Sunday, January 4, 2009

Ucapan Tun Dr Mahadir Mohammad

Teks Ucapan Perdana Menteri Malaysia

Dr Mahadir Mohammad

Saya mengucapakan Selamat datang kepada semua perwakilan Asia Pasific Conference On Acupuncture, Homeopathy and Complementary Medicine.

Saya amat sukacita difahamkan bahawa inilah kali ke 5 Malaysia telah diberi kehurmatan sebagai tuanrumah kepada persidangan perubatan komplementari dimana para perwakilan seluruh dunia telah memberi keyakinan kepada Institut Penyelidikan Perubatan Akupunktur dan Fakulti Perubatan Homeopati Malaysia untuk mengajurkan persidangan ini.

Banyak sekali ruang untuk memberi pendidikan dan penjelasan terhadap kaedah perubatan komplementari dimana boleh dijadikan sebagai rawatan alternatif.

Saya yakin bahawa para peserta dari seluruh dunia yang menghadiri konferen ini akan membincang masa depan rawatan serta meningkatkan sistem kesihatan manusia sejagat.

Selain menghadiri konferen ini, saya harap anda dapat meluangkan masa untuk melancung dan melihat Malaysia dan menikmati keindahan dan kebaikan rakyat dinegara ini.

Saya mengucapkan sukses kepada semua pesrta.

Dr Mahadir Mohamad

No comments: